XXX Niedziela Zwykła – 25.10.2020.

  1. W środę 28.10 jest Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Jest to dzień Imienin J. Eksc. Abp. Tadeusza Wojdy, Metropolity Białostockiego. Pamiętajmy w tym dniu w swoich modlitwach o dostojnym Solenizancie.
  2. W środę też na Mszy Św. wieczornej o 17:30 będziemy modlić się za zmarłych z Kol. Kudrawka i św. pamięci Tadeusza Raszkiewicza.
  3. W niedzielę za tydzień Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Św. o godz.: 8:00, 9:15, 11:00 i 17:30. Po sumie nieszpory żałobne za zmarłych parafian i dobrodziejów Kościoła. Będą odczytane Wypominki. Ze względów epidemicznych nie będzie procesji na cmentarzu. O godzinie 17:00 rozpocznie się w kościele Różaniec za zmarłych z Wypominek oraz zmarłych z Kółek Żywego Różańca z Nowego Dworu. Po nim Msza Św.
  4. Bóg zapłać za sprzątnięcie kościoła w sobotę i ofiary na kwiaty. W najbliższą sobotę o 9:00 sprzątać kościół będą mieszkańcy Jagint z rodzin: Matyskiel Katarzyny, Karpowicza Karola, Odyniec Leszka, Odyniec Edwarda i Januszewskiego Adama.
  5. Do wywiezienia śmieci z cmentarza grzebalnego i przykościelnego proszę na środę i piątek mieszkańców wsi i Kol. Dubaśno. Kto jeszcze nie sprzątał grobu, proszę uczynić to do środy. Śmieci proszę wyrzucać w miejsca przygotowane do składania odpadów: przed cmentarzem, naprzeciw środkowej bramy i za ostatnią bramą.
  6. Nowe numery „Drogi Miłosierdzia” są na stoliku przy końcu ławek.
  7. Z powodu zmiany czasu na zimowy Różaniec w tym tygodniu będzie rozpoczynał się o godz. 17:00. Po nim ok. 17:30 Msza Św.

Szczęść Boże!