Remonty w naszej Parafii

Kończy się remont kaplicy cmentarnej w Nowym Dworze na zewnątrz. Prosimy o wsparcie tej inwestycji. Nr konta bankowego:

Bank Spółdzielczy w Sokółce:

93 8093 0000 0039 1515 2000 0010

Serdeczne Bóg zapłać Panu Janowi Filipowiczowi, który sponsorował odnowienie skrzydeł bramy cmentarnej.

XXX Niedziela Zwykła – 25.10.2020.

 1. W środę 28.10 jest Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Jest to dzień Imienin J. Eksc. Abp. Tadeusza Wojdy, Metropolity Białostockiego. Pamiętajmy w tym dniu w swoich modlitwach o dostojnym Solenizancie.
 2. W środę też na Mszy Św. wieczornej o 17:30 będziemy modlić się za zmarłych z Kol. Kudrawka i św. pamięci Tadeusza Raszkiewicza.
 3. W niedzielę za tydzień Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Św. o godz.: 8:00, 9:15, 11:00 i 17:30. Po sumie nieszpory żałobne za zmarłych parafian i dobrodziejów Kościoła. Będą odczytane Wypominki. Ze względów epidemicznych nie będzie procesji na cmentarzu. O godzinie 17:00 rozpocznie się w kościele Różaniec za zmarłych z Wypominek oraz zmarłych z Kółek Żywego Różańca z Nowego Dworu. Po nim Msza Św.
 4. Bóg zapłać za sprzątnięcie kościoła w sobotę i ofiary na kwiaty. W najbliższą sobotę o 9:00 sprzątać kościół będą mieszkańcy Jagint z rodzin: Matyskiel Katarzyny, Karpowicza Karola, Odyniec Leszka, Odyniec Edwarda i Januszewskiego Adama.
 5. Do wywiezienia śmieci z cmentarza grzebalnego i przykościelnego proszę na środę i piątek mieszkańców wsi i Kol. Dubaśno. Kto jeszcze nie sprzątał grobu, proszę uczynić to do środy. Śmieci proszę wyrzucać w miejsca przygotowane do składania odpadów: przed cmentarzem, naprzeciw środkowej bramy i za ostatnią bramą.
 6. Nowe numery „Drogi Miłosierdzia” są na stoliku przy końcu ławek.
 7. Z powodu zmiany czasu na zimowy Różaniec w tym tygodniu będzie rozpoczynał się o godz. 17:00. Po nim ok. 17:30 Msza Św.

Szczęść Boże!

XXIX Niedziela Zwykła – 18.10.2020.

ZARZĄDZENIE METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO

dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa

w czasie pandemii koronawirusa

Nadejście drugiej fali pandemii jest dla nas wszystkich kolejnym trudnym doświadczeniem. Przychodzi nam ponownie zmierzyć się z tym wyzwaniem i chcemy to czynić w duchu solidarności i braterstwa, manifestując gotowość niesienia w miarę możliwości pomocy tym, którzy jej potrzebują lub będą potrzebować.

Pokonanie pandemii zależy w dużej mierze od naszej świadomej odpowiedzialności, zachowania reguł bezpieczeństwa i higieny. W związku z tym podaję obowiązujące zasady, które należy wdrożyć podczas sprawowania liturgii i innych obowiązków duszpasterskich.


1. Dyspensa

Przypominam, że zgodnie z zarządzeniem z dnia 13 marca br. w Archidiecezji Białostockiej obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej dla następujących wiernych:
– osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
– osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym,
– osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „strefie czerwonej” udzielam ponadto ogólnej dyspensy od wspomnianego obowiązku osobom przebywającym w takiej strefie w okresie jej obowiązywania.


2. Liczba wiernych uczestniczących w nabożeństwach liturgicznych

Liczbę wiernych uczestniczących w nabożeństwie wyznaczają ograniczenia sanitarne:
– w strefie żółtej – 1 osoba na 4 m²,
– w strefie czerwonej – 1 osoba na 7 m².


3. Środki ochrony osobistej


Przypominam, że obowiązek zakrywania przyłbicą lub maseczką nosa i ust, mają:
– wierni uczestniczący w liturgii, chyba że posiadają zwolnienie wynikające z przeciwwskazań medycznych,
– pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania tacy, czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),
– służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu,
– koncelebransi i pozostali szafarze podczas rozdawania Komunii Świętej,
– szafarze sprawujący sakrament pokuty.

Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki z płynem dezynfekującym, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto przy drzwiach wejściowych umieścić przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek.


4. Udzielanie Komunii Świętej

– Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak i jej odmawiać.
– Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli obecny jest tylko jeden szafarz, Komunię Świętą udziela najpierw na rękę, a następnie przyjmującym do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.
– Kapłani pomagający celebransowi rozdawać Komunię Świętą winni bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce.


5. Sakrament pokuty i pojednania


Przy sprawowaniu Sakramentu pokuty i pojednania zaleca się używanie konfesjonałów otwartych, a nie zamkniętych (szafowych). W konfesjonałach na kratkach od strony penitenta należy umieścić folie ochronne, wymieniać
je przynajmniej raz w tygodniu i regularnie dezynfekować.


6. Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny


– W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „Oktawę” Uroczystości.
– Tam gdzie jest możliwe, zamiast jednej tradycyjnej procesji w dniu 1 listopada można zaproponować nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach „Oktawy”.
– W Dzień Zaduszny należy zachować wszelkie środki ostrożności przy ewentualnym organizowaniu Mszy Świętej na cmentarzu.

Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem powyższych wytycznych, ścisłe ich przestrzeganie i jasne ich zakomunikowanie wiernym.

Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy Świętej powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.

Wszystkim wyrażam słowa wdzięczności za wspólny wysiłek w kształtowaniu naszej świadomości chrześcijańskiej i w budowaniu wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii. Całą wspólnotę archidiecezjalną otaczam codzienną modlitwą, upraszając dla wszystkich obfitości Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia duszy i ciała.

† Tadeusz Wojda SAC
Arcybiskup Metropolita Białostocki


Białystok, dnia 16 października 2020 r.

https://archibial.pl/wiadomosci/2081-nowe-zarzadzenie-metropolity-bialostockiego-w-zwiazku-z-epidemia/

Pozostałe ogłoszenia:

 1. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitwy za Misje Święte. Taca jest przeznaczona na działalność misyjną.
 2. W tym tygodniu obchodzimy następujące wspomnienia:

 • 19.10 – poniedziałek – wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki – kapłana i męczennika
 • 20.10 – wspomnienie obowiązkowe św. Jana Kantego, prezbitera
 • 22.10 – wspomnienie obowiązkowe św. Jana Pawła II – papieża. Modlimy się za sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy tego dnia będą rozpatrywali zgodność z Konstytucją RP aborcji eugenicznej. Za przyczyną św. Jana Pawła II modlimy się o rozsądek i sumienie dla sędziów tego Trybunału.
 • 23.10 – wspomnienia dowolne św. Jana Kapistrana, prezbitera oraz św. Józefa Bilczewskiego, prezbitera
 • 24.10 – wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa

3. Bóg zapłać za sprzątnięcie kościoła i ofiary na kwiaty mieszkańcom wsi Dubaśno. Do sprzątania w najbliższą sobotę na godz. 9:00 przyjdą parafianie z Kol. Grzebienie i Talki.

4. Z racji epidemii w tym roku nie zbieramy płodów rolnych na Seminarium Duchowne. W to miejsce proszę sołtysów o zebranie ofiar przy okazji zbierania podatków w listopadzie. Zamiast płodów przekażemy te ofiary.

Miłego i zdrowego tygodnia! Szczęść Boże!

Wniebowstąpienie Pańskie

 1. W niedzielę 24 maja, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego na sumie, odbyła się I rocznica Komunii Św. uczniów kl. IV.
 2. We wtorek 26 maja jest Dzień Matki. Pamiętajmy w modlitwach o matkach żyjących i zmarłych.
 3. W piątek 29 maja wspomnienie obowiązkowe św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy.
 4. W sobotę 30 maja Rocznica poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej w Białymstoku.
 5. W niedzielę 31 maja Uroczystość Zesłania Ducha Św. Kończy się czas spowiedzi i Komunii Św. wielkanocnej.
 6. Na sumie w Uroczystość Zesłania Ducha Św. odbędzie się I Komunia Święta uczniów kl. III. Starajmy się uczestniczyć w pozostałych Mszach Św. (o 8:00 i 9:15), aby umożliwić dzieciom i ich rodzinom udział w ich uroczystości, ponieważ nadal obowiązuje nas ograniczona ilość wiernych podczas Mszy.
 7. Dziękujemy za sprzątnięcie kościoła w ubiegłą sobotę. W tym tygodniu sprzątać kościół i plac wokół niego będą rodzice uczniów przygotowujących się do I Komunii Św.
 8. Spowiedź św. dzieci i rodziców przed I Komunią Św. w sobotę 30 maja o godz. 9:00.

IV Niedziela Wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień modlitw o powołania do służby Bożej w Kościele.
 2. W I czwartek miesiąca (7 maja) po Mszy św. porannej adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy za Ojca Świętego, kapłanów i kleryków.
 3. W poniedziałek 4 maja jest wspomnienie obowiązkowe św. Floriana, męczennika – patrona straży pożarnej.
 4. W środę 6 maja jest święto św. Apostołów Filipa i Jakuba.
 5. W piątek 8 maja jest Uroczystość św. Stanisława – biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Msze św. o godz. 7:00 i 18:00. Pamiętajmy w tym dniu w modlitwach o Arcybiskupie Seniorze Stanisławie Szymeckim.
 6. Bóg zapłać za sprzątnięcie kościoła w miniony piątek mieszkańcom ul. Kuźnickiej. Do sprzątania kościoła w najbliższą sobotę na godz. 9:00 przyjdą mieszkańcy ul. Ogrodowej.
 7. Zachęcamy do udziału we Mszach św. oraz Nabożeństwie majowym, które jest odprawiane w tygodniu po Mszy św. wieczornej. Tych, którzy nie mogą w nich uczestniczyć zachęcamy do odmawiania Litanii Loretańskiej w rodzinach.

Wszystkiego dobrego! Szczęść Boże!

III Niedziela Wielkanocna

 1. W tym tygodniu Pierwszy Piątek miesiąca. Msze Św. o godz. 7:00 i 18:00. Po porannej Mszy Św. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa. Po Mszy Św. wieczornej Nabożeństwo majowe.
 2. Nabożeństwa majowe w naszym kościele codziennie po Mszy Św. o godz. 18:00, w niedziele po sumie.
 3. Uroczystość NMP Królowej Polski w tym roku przypada w sobotę 2 maja. Msze Św. w naszym kościele o godz. 9:15, 11:00 i 18:00. Nabożeństwo majowe wieczorem.
 4. W niedzielę Msze Św. w zwyczajowym porządku. Po sumie Nabożeństwo majowe oraz Różaniec Kółek Żywego Różańca z Nowego Dworu.
 5. Dziękujemy za sprzątnięcie kościoła w minioną sobotę Państwu Stasiulewiczom z Placu Rynkowego. Do sprzątania kościoła w piątek 1 maja na godz. 13:00 zapraszamy mieszkańców ul. Kuźnickiej.
 6. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 9:30 – Jaginty, Rogacze, Chilmony; w sobotę po godz. 13:00 – Kol. Kudrawka, Plebanowce, Bieniowce, Dubaśno i Sieruciowce. Prosimy o zgłaszanie chorych w celu odbycia spowiedzi wielkanocnej. Nr telefonu do zgłaszania: 506 144 059.

Życzymy miłego tygodnia! Szczęść Boże!

II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

Grób Pański 2020
 1. Od przyszłej niedzieli zgodnie z rozporządzeniem premiera liczba wiernych w świątyni będzie większa. W naszym kościele w czasie Mszy Św. i nabożeństw będzie mogło przebywać 30 osób. Przypominamy o konieczności zasłonięcia ust i nosa.
 2. W związku z Uroczystością Bożego Miłosierdzia można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Msze Św. tradycyjnie w naszym kościele o godz. 8:00, 9:15 i 11:00. O godz. 13:00 Msza Św. w Koniuszkach.
 3. We czwartek 23 kwietnia jest Uroczystość Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika – Głównego Patrona Polski. Msze Św. w naszym kościele o godz. 7:00 i 18:00.
 4. W sobotę 25 kwietnia jest święto Św. Marka Ewangelisty. Msze Św. o 7:00 i 7:30. Modlimy się w tym dniu o urodzaje.
 5. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do grobu Pańskiego od kółek żywego różańca i z poszczególnych miejscowości oraz za pomoc w przygotowaniu kościoła na Wielkanoc.
 6. Serdeczne podziękowanie za pomoc w sprzątnięciu kościoła ul. Szkolnej i Kolejowej. Do sprzątania kościoła w najbliższą sobotę, 25 kwietnia, na godz. 10:00 prosimy mieszkańców Placu Rynkowego.

życzenia Wielkanocne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim Parafianom dużo zdrowia, szczęścia i wielu Łask Bożych. Niech zmartwychwstały Chrystus będzie dla Was znakiem zwycięstwa nad grzechem i wszelkim złem, a także nadzieją na powrót do normalności, której ze względu na panującą epidemię koronawirusa wszystkim nam brakuje.

Szczęść Boże!

Ogłoszenia – Niedziela palmowa – Niedziela męki pańskiej

 1. Przypominamy, że zgodnie z decyzją władz państwowych w okresie epidemii koronawirusa w Eucharystii i nabożeństwach może uczestniczyć 5 osób oprócz kapłanów i służby liturgicznej. Prosimy o przestrzeganie tej zasady! Kościół będzie otwarty od strony zakrystii i pierwszeństwo udziału we Mszy Św. ma rodzina, która ją zamówiła.
 2. W dni powszednie kościół będzie otwarty od godz. 8:00 do 18:00 do prywatnej adoracji. W Wielki Piątek adorować możemy do godz. 15:00, gdyż o tej porze rozpoczyna się Koronka do Miłosierdzia Bożego, a po niej Liturgia Męki Pańskiej.
 3. Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania: w Wielki Piątek w godz. od 13:00 do 15:00 i w Wielką Sobotę od 18:00 do 19:30. W przypadku, gdy ktoś chce indywidualnie wyspowiadać się prosimy o kontakt z kapłanem (nr telefonu w ogłoszeniach z poprzedniej niedzieli).
 4. Nie ma w tym roku błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny w kościele, ani w poszczególnych miejscowościach. Obrzęd ten wykonuje głowa rodziny (ojciec lub matka) tuż przed rozpoczęciem śniadania wielkanocnego. Formularz jest dostępny na stronie Archidiecezji Białostockiej jako załącznik nr 4 do Zarządzenia Metropolity Białostockiego na okres epidemii: https://archibial.pl/wiadomosci/2006-zarzadzenie-metropolity-bialostockiego-na-okres-epidemii/
 5. W Wielki Czwartek Msza Św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00. Uczestniczą w niej osoby, które zamówiły intencję. Pozostałych prosimy o korzystanie z transmisji w Internecie i wspólną modlitwę w domach. Link do transmisji z Różanegostoku: http://www.rozanystok.pl/?q=aktualnosci/64396/transmisja-online-mszy-swietej-z-rozanegostoku
 6. W Wielki Piątek o godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, a po niej Liturgia Męki Pańskiej.
 7. W Wielką Sobotę adoracja indywidualna Najświętszego Sakramentu od godz. 11:00. Pamiętajmy o limicie osób, które w danym momencie mogą przebywać w świątyni. O godz. 19:30 odbędzie się Liturgia Wigilii Paschalnej. Uczestniczyć w niej może 5 osób z rodziny zamawiającej Mszę Św.
 8. Paschaliki do nabycia na stoliku przy końcu ławek.
 9. W Niedzielę Zmartwychwstania Msze Św. o godz. 6:00 i 11:00. Procesji rezurekcyjnej nie będzie.
 10. W Poniedziałek Wielkanocny Msze Św. o godz. 9:15 i 11:00.